W zamian otrzymasz rynkowe wynagrodzenie oraz realny wpływ na działalność firmy i prowadzone projekty optymalizacyjne i inwestycyjne.Analityczne myślenie i szybkość w przyswajaniu nowych informacji będą bardzo cenne. Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku z perspektywami rozwoju oraz atrakcyjne benefity.If this career isn't r… Read More


I could be coming to show English in Krakow within the autumn,and located this Internet site really handy.If you will find any EFL instructors out there,living in Krakow,be sure to e-mail me regarding the social daily life!! Thanks.Thanks for traveling to this article. You should make it possible for me to acquire the prospect to point out my pleas… Read More


Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki na swojej stronie internetowej udostępnia darmową aplikację na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, laptopy) zawierającą Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie WARUNKÓW TECHNICZNYCH jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ze stanem prawnym… Read More